საჯარო სკოლის მასწავლებლებს ორსულობა და მშობიარობა აუნაზღაურდებათ

სულ ნახვები : 243
Მიახლოება გადიდება წაიკითხეთ მოგვიანებით ბეჭდვა

...

საქრთველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მასწავლებლებზე სხვა დანამატების გაცემის მიზნით, საჯარო სკოლებში, ყოველთვიურად დამატებითი დაფინანსების გამოყოფის წესში ცვლილება შევიდა.

საჯარო სკოლებს დამატებით გამოეყოფათ დაფინანსება - „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე3 მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საპენსიო შენატანი, აგრეთვე საჯარო სკოლის მასწავლებლის ორსულობისა და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულების, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო ანაზღაურებადი შვებულებისა და დროებით შრომისუუნარობის გამო დამატებითი ანაზღაურების სახით საქართველოს კანონმდებლობით განსასზღვრული თანამდებობრივი სარგო და დანამატები.

Მეტის ნახვა

უახლესი ვიდეოები