განათლების სამინისტრო საგანგებო გაფრთხილებას ავრცელებს

სულ ნახვები : 381
Მიახლოება გადიდება წაიკითხეთ მოგვიანებით ბეჭდვა

...

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, გახშირდა შემთხვევები, როდესაც სხვადასხვა იურიდიული თუ ფიზიკური პირები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს სთავაზობენ ფასიან მომსახურეობას ავტორიზაციის პროცესში მხარდაჭერის მიზნით.

როდესაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გადაწყვეტილებას იღებდა ავტორიზაციის განახლებული საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნის, ასევე საჯარო სკოლებში განახლებული სტანდარტებით ავტორიზაციის პროცესის დაწყების თაობაზე, იმავდროულად ითავისებდა პასუხისმგებლობას, რომ ახალ სტანდარტების დანერგვის და ავტორიზაციის განხორციელების პროცესში საჯარო და კერძო სკოლებს დასჭირდებოდათ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა და შექმნა კიდეც სათანადო მექანიზმები.

გთხოვთ მიიღოთ ცნობად, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულები და უწყებები, მათ შორის განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, სრულიად უსასყიდლოდ, მესამე პირების ჩართულობის გარეშე ეწევიან ასეთ სერვისებს კერძო და საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის და მიგვაჩნია, რომ ეს სერვისები სრულად პასუხობს კანონმდებლობით დადგენილ ვალდებულებებს და საგანმანათლებლო დაწესებულებების საჭიროებებს ავტორიზაციის კონტექსტში.

მსგავსი სერვისები მომავალ წელს კიდევ უფრო ინტენსიურად იქნება მიწოდებული. შესაბამისად, სხვა იურიდიული თუ ფიზიკური პირების მიერ გაწეული მომსახურეობის შინაარსზე და ხარისხზე ცენტრი არ იღებს პასუხისმგებლობას.

Მეტის ნახვა

უახლესი ვიდეოები

განათლება ► მეცნიერება ► Მეტის ნახვა